Trgovina na debelo z zlatom in drugimi plemenitimi kovinami

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

  • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
  • zunanjost prodajalne,
  • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
  • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Med plemenite kovine uvrščamo:

  • platina,
  • zlato,
  • paladij in
  • srebro.

Dobavitelj, ki je lahko izdelovalec, izdelovalčev

zastopnik oziroma uvoznik, je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s

predpisanimi tehničnimi zahtevami, preden da izdelek v promet. Skladnost

izdelkov iz plemenitih kovin lahko dobavitelj zagotavlja:

  • s predložitvijo izdelkov Uradu RS za meroslovje v preskus in označitev z oznako skladnosti ali
  • z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije.

Izdelki iz plemenitih kovin morajo biti ustrezno označeni z znakom dobavitelja, znakom standardne stopnje čistine in oznako skladnosti.

Izdelki se označujejo ročno ali z laserskim graviranjem. Za izdelke, ki

so tako drobni ali občutljivi, da nanje zaradi tehničnih razlogov ni

mogoče vtisniti ustrezne oznake, se izda potrdilo o skladnosti.

Trgovec mora zagotoviti ustrezne prostore in zagotoviti ločeno prodajo

določenih izdelkov iz plementih kovin od drugega blaga. Na vidnem mestu

v prostoru, kjer se izdelki prodajajo, morajo biti obešena slikovna

podoba oznak skladnosti in preglednica standardnih stopenj čistine. Na

voljo mora biti povečevalno steklo, s katerim kupec lahko jasno vidi

oznake na izdelkih.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 09. 2016