Pridelava mošta in neustekleničenega vina

Pridelava mošta in vina se izvaja po predpisanih postopkih glede na predvideno kakovostno stopnjo vina.

Pridelava mošta in vina zajema:

  • prevoz in prevzem grozdja,
  • predelavo grozdja: pecljanje in drozganje grozdja,
  • kletarska dela: stiskanje grozdja, obdelava mošta, vodenje alkoholnega vrenja mošta in bistrenje ter negovanje in skladiščenje mošta in vina,
  • pripravo vina za porabo: polnjenje donegovanega vina v predpisano originalno embalažo in skladiščenje vina pred oddajo v promet.

Med pridelavo neustekleničenega vina spada tudi pridelava aromatiziranih vin.

Fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s pridelavo mošta oziroma neustekleničenega vina, mora biti vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina pod ustrezno dejavnost. Zavezanci za vpis v register so pridelovalci, ki obdelujejo vsaj 0,05 ha oziroma manj, če dajejo grozdje v promet oziroma vsi, ki pridelujejo vino za promet. Pridelovalci, ki so vpisani v register, morajo upravni enoti letno poročati podatke o pridelku.

V postopku pridelave mošta oziroma vina je potrebno uporabljati predpisana enološka sredstva. Pridelovalec, ki prideluje vino z oznako porekla ali sorte, mora vzorce vina dati na ocenjevanje za ugotavljanje kakovosti vina. Pridelovalci, ki vino tržijo, morajo voditi kletarsko evidenco.

Neustekleničeno vino lahko dajo v promet končnemu potrošniku le pridelovalci, ki so registrirani kot pridelovalci grozdja in vina ter ponujajo vino iz lastne pridelave v svojem proizvodnem obratu. Drugje je prodaja neustekleničenega vina končnemu potrošniku prepovedana.

Pridelovalci, ki se ukvarjajo s pridelovanjem mošta oziroma neustekleničenega vina, se lahko ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi, povezanimi z grozdjem in vinom, kot so:


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 12. 01. 2015