Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Stekleničenje vina

Stekleničenje vina obsega pripravo steklenic, pripravo zamaškov, polnjenje vina, zamaševanje steklenic in njihovo hranjenje v ustreznih pogojih. Stekleničenje vina se opravlja za stekleničenje lastnega vina pridelovalca.

Fizična ali pravna oseba, ki izvaja stekleničenje vina, mora biti vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina pod ustrezno dejavnost, ki se nanaša na stekleničenje vina.

Pri stekleničenju vina je potrebno upoštevati pogoje glede ustrezne embalaže. Pridelovalec, ki se ukvarja s stekleničenjem vina za nadaljno prodajo, mora voditi kletarsko evidenco.

Razlika med stekleničenjem vina in storitvenim polnjenjem, je v tem, da se stekleničenje vina izvaja za stekleničenje lastnega vina, storitveno polnjenje pa za stekleničenje za tuj račun.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2015