Stekleničenje vina

Stekleničenje vina obsega pripravo steklenic, pripravo zamaškov, polnjenje vina, zamaševanje steklenic in njihovo hranjenje v ustreznih pogojih. Stekleničenje vina se opravlja za stekleničenje lastnega vina pridelovalca.

Fizična ali pravna oseba, ki izvaja stekleničenje vina, mora biti vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina pod ustrezno dejavnost, ki se nanaša na stekleničenje vina.

Pri stekleničenju vina je potrebno upoštevati pogoje glede ustrezne embalaže. Pridelovalec, ki se ukvarja s stekleničenjem vina za nadaljno prodajo, mora voditi kletarsko evidenco.

Razlika med stekleničenjem vina in storitvenim polnjenjem, je v tem, da se stekleničenje vina izvaja za stekleničenje lastnega vina, storitveno polnjenje pa za stekleničenje za tuj račun.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2014