Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Komercialni ribniki

Komercialni ribnik je stoječa voda, ki je namenjena trženju športnega ribolova v zasebnem interesu in iz katere je naravno ali s tehničnimi ukrepi preprečena migracija rib v druge vode.  Športni ribolov se lahko izvajal le s trnkom.

Komercialni ribnik mora biti vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA) in v ribiški kataster.

V komercialni ribnik lahko vlagajo le ribe vzrejene v ribogojnici. Za vlaganje rib mora izvajalec dejavnosti pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave.

Imetnik komercialnega ribnika mora imeti vodno dovoljenje in voditi ustrezne evidence ter poročati spremembe v ribiški kataster.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015