Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dejavnost spremljevalnih storitev pri arhiviranju

Spremljevalne storitve so storitve odbiranja, pretvorbe, urejanja, uničevanja, zagotavljanja varnih prostorov in druge storitve, ki ne predstavljajo storitve hrambe in zajema.

Spremljevalne storitve so:

  • zajem dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
  • zajem dokumentarnega gradiva v fizični obliki,
  • pretvorba dokumentarnega gradiva iz fizične v digitalno obliko,
  • pretvorba dokumentarnega gradiva iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno hrambo,
  • urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
  • urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva v fizični obliki,
  • uničevanje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
  • uničevanje dokumentarnega gradiva v fizični obliki,
  • zagotavljanje varnih prostorov za hrambo gradiva v digitalni obliki,
  • druge storitve, ki kakor koli posegajo v celovitost, varnost ali avtentičnost dokumentarnega gradiva.

Ponudnik spremljevalnih storitev mora storitve opravljati kot dober strokovnjak, v skladu s predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevami, ter varovati dokumentarno gradivo in njegovo celovitost, varnost in avtentičnost.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 23. 11. 2018