Dejavnost spremljevalnih storitev pri arhiviranju

Spremljevalne storitve so storitve odbiranja, pretvorbe, urejanja, uničevanja, zagotavljanja varnih prostorov in druge storitve, ki ne predstavljajo storitve hrambe in zajema.

Spremljevalne storitve so:

  • zajem dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
  • zajem dokumentarnega gradiva v fizični obliki,
  • pretvorba dokumentarnega gradiva iz fizične v digitalno obliko,
  • pretvorba dokumentarnega gradiva iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno hrambo,
  • urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
  • urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva v fizični obliki,
  • uničevanje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
  • uničevanje dokumentarnega gradiva v fizični obliki,
  • zagotavljanje varnih prostorov za hrambo gradiva v digitalni obliki,
  • druge storitve, ki kakor koli posegajo v celovitost, varnost ali avtentičnost dokumentarnega gradiva.

Ponudnik spremljevalnih storitev mora storitve opravljati kot dober strokovnjak, v skladu s predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevami, ter varovati dokumentarno gradivo in njegovo celovitost, varnost in avtentičnost.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2015