Dejavnost dobave opreme za arhiviranje

Dejavnost dobave opreme za arhiviranje je sestavljena iz dobave strojne opreme in dobave programske opreme.

Strojna oziroma programska oprema je vsaka strojna oziroma programska oprema, ki v celoti ali delno omogoča zajem oziroma hrambo gradiva v digitalni obliki ali izvajanja spremljevalnih storitev.

Pred začetkom opravljanja dejavnosti je treba opraviti vpis v register ponudnikov opreme in storitev, zagotavljati ustrezno opremo in pridobiti certifikat opreme in storitev.

Certifikacija opreme oziroma storitev pri Arhivu RS pravnim osebam omogoča poslovanje z javnim sektorjem, hkrati pa njihovim uporabnikom zmanjšuje tveganja pri uporabi opreme in storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2018