Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Izvajanje testov učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Dejavnost izvajanja testov učinkovitosti zajema teste in analize za pridobitev podatkov o učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev, ki so del dokumentacije za registracijo FFS.

Pred opravljanjem dejavnsoti mora izvajalec pridobiti odločbo o imenovanju za izvajanje testov učinkovitosti FFS, ki jo izda Uprava RS za varno hrano, veterinarsto in varstvo rastlin (UVHVVR).

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le tista fitofarmacevtska sredstva, ki imajo:

 

  • odločbo o registraciji ali
  • dovoljenje za nujne primere ali
  • dovoljenje za vzporedno trgovanje ali
  • dovoljenje za raziskave in razvoj.

Pogoji in dokazila

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin | Datum zadnje spremembe strani: 02. 02. 2015