Laboratoriji za izvajanje inšpekcijskega nadzora prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Laboratorijske analize za izvajanje inšpekcijskega nadzora prometa in uporabe FFS lahko opravljajo le laboratoriji, ki imajo pridobljeno javno pooblastilo za določene vrste analiz s področja FFS.

Javno pooblastilo dodeli Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) laboratorijem, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa in imajo pridobljeno akreditacijsko listino, ter sodelujejo v mednarodnih laboratorijskih shemah.

Listino izda Slovenska akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki ima z Evropsko akreditacijo sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 02. 02. 2015