Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Smukanje prostoživečih domorodnih ribjih vrst

Smukanje je odvzem spolnih celic spolno zrelih rib za nadaljnjo gojitev domorodnih ribjih vrst. Poteka v rezervatih za plemenke, lahko pa tudi v drugih delih ribiškega okoliša, določenih v ribiškogojitvenemu načrtu. Rezervat za plemenke je revir, namenjen pridobivanju spolnih produktov za gojitev domorodnih ribjih vrst.

 • Način in izvajanje odlova oziroma smukanja plemenk

Smukanje določenih vrst plemenk v posameznem ribiškem okolišu lahko izvaja le izvajalec ribiškega upravljanja, ki mora o vsakem opravljenem odlovu in smukanju plemenk pripraviti zapisnik. Odlov plemenk lahko opravlja le za določen način odlova strokovno usposobljen delavec v ribištvu, z opravljenim strokovnim izpitom  za ribogojca.

Odlov plemenk se lahko izvaja s sredstvi in na način, s katerimi se ne poškoduje rib, drstišča in da ne vpliva na potek drstenja drugih rib. Smukanje se opravi takoj na mestu odlova plemenk. Plemenke se lahko v ribogojnem objektu zadržuje največ 30 dni od časa odlova.

Plemenke potočne in soške postrvi, ki v času odlova še niso v fazi, ko se lahko osmukajo, se lahko premestijo v ribogojni objekt, ki ima dovoljenje za gojenje rib za poribljavanje.

Takoj po smukanju je treba plemenke spustiti v vodo na mestu odlova ali v matično strugo.

V ribiškem katastru se vodi evidenca o opravljenih odlovih in smukanju plemenk, ki vsebuje naslednje podatke:

 • ribjih vrstah;
 • datum in času odlova;
 • mestu odlova;
 • številu odlovljenih plemenk, ločenih po spolu;
 • številu osmukanih plemenk, ločenih po spolu;
 • številu osmukanih iker;
 • številu in kraju vrnitve plemenk.

Ob premestitvi plemenk v ribogojni objekt pa še podatke o:

 • ribogojnem objektu;
 • vrsti in številu premeščenih plemenk;
 • datumu smukanju;
 • številu osmukanih plemenk ločenih po spolu;
 • številu osmukanih iker;
 • datumu, številu in mestu vrnitve plemenk.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 22. 09. 2016