Pridobivanje smole

Pridobivanje smole poteka na drevesih slabše kakovosti.

Pridobivanje smole se sme opravljati le na podlagi odločbe v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije.

Dejavnost lahko opravlja lastnik gozda, ki je fizična ali pravna oseba. Lastniki gozda, ki želijo smolo tržiti, in izvajalci gozdnih del se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirati in pred prvim začetkom del podati prijavo pristojni gozdarski inšpekciji.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 03. 01. 2017