Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic

Gozdna infrastruktura se mora načrtovati, graditi in vzdrževati tako, da so gozdna tla, rastlinstvo in živalstvo čim manj prizadeto.

Gradna gozdnih prometnic je v javnem interesu.

Pri gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic je zahtevan različen strokovni kader:

  • miner,
  • upravljavec kmetijskih in vrtnarskih strojev ter naprav.

Strokovni kader mora imeti ustrezno usposobljenost, ustrezne delovne izkušnje, opravljen tečaj varnosti pri delu in ustrezno delovno in varovalno opremo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 17. 12. 2014