Konservatorsko-restavratorska dejavnost

Konservatorko-restavratorsko dejavnost opravlja akademski restavrator, ki se ukvarja s konzerviranjem in restavriranjem nepremične dediščine in predmetov likovne dediščine, to je predmetov kiparstva in slikarstva.

Konservatorsko-restavratorsko dejavnost lahko opravljajo konservatorji-restavratorji s strokovnim izpitom.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 19. 02. 2020