Konservatorska dejavnost

Konservatorsko dejavnost je skrb za hranjenje muzejskih predmetov v zbirki. Spremljanje njihovega stanja v depojih, na razstavah in pri njihovi prenosih, prevozih ali spremembah pogojev hranjenja. Najpogosteje se opravlja v muzeju na področju arheologije, etnologije, umetnosti, umetne obrti, zgodovine, tehnike in ostalih ved.

Konservatorsko dejavnost lahko opravljajo konservatorji, konservatorski sodelavci in konservatorski tehniki s strokovnim izpitom. 


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 04. 2020