Izdajanje dovoljenj za morski ribolov

Za izdajanje dovoljenj za morski ribolov je potrebno pridobiti javno pooblastilo s strani pristojnega organa.

Izdajanje dovoljenj za morski ribolov obsega:

  • izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov,
  • izdajanje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov in
  • izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 17. 12. 2014