Izvajanje usposabljanj s področja varnega dela s kmetijsko mehanizacijo

Poznavanje pravilne uporabe kmetijske mehanizacije in opreme je pomembno zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi.

Programe usposabljanja izvajajo organizacije in zavodi za izobraževanje s področja kmetijstva in gozdarstva. Izbira izvajalcev za izvajanje usposabljanj se opravi na podlagi javnega razpisa. Po opravljenem javnem razpisu, minister z odločbo določi organizacije in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja. Seznam teh organizacij se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pogoji glede izvedbe usposabljanj so v pripravi s strani pristojnega ministrstva.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 14. 01. 2015