Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Obratovanje klavnic

Klavnica je obrat, ki je registriran za zakol živine. Klavnica je dolžna zagotoviti ustrezne delovne in tehnične pogoje.

  • Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil    

Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o registraciji in odobritvi obratov na področju živil.

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019