Čebelarjenje

Čebelarjenje je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo čebel z namenom pridobivanja njihovih produktov, predvsem medu in voska, pa tudi za opraševanje. Najprimernejša in najbolj razširjena je v ta namen domača čebela.

Običajno se čebele goji v čebelnjakih. Najbolj pomembni čebelji pridelki so: med, pelod, matični mleček in propolis.

Za gojenje čebel skrbi čebelar, ki mora imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo in biti vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali. Vsak čebelnjak mora biti registriran v registru čebelnjakov.

Izvajalec pašnega reda (čebelarsko društvo oziroma Čebelarska zveza Slovenije) opravi registracijo stojišč.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015