Testne postaje v konjereji, govedoreji, prašičjereji, drobnice

Testna postaja je odobrena organizacija za merjenje lastnosti domačih živali za potrebe selekcijskih programov in za potrebe primerjalnih testov za vzrejo plemenjakov.

Naloge testne postaje opravlja pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v register testnih postaj na podlagi izdane odločbe o odobritvi testne postaje.

Postopki in načini testiranja pri posameznih vrstah domačih živali ter primerjalni testi se izvajajo v skladu z rejskim programom. Rejski program zajema metode in ukrepe za rejo domačih živali določene vrste in pasme.

Testne postaje delujejo pri naslednjih domačih živali:

  • govedoreja,
  • konjereja
  • prašičereja
  • reja drobnice.

Naloge testne postaje opravljata vodja testne postaje in strokovni delavec, ki izvaja preskuse.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015