Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Vzrejališča čebeljih matic

Odobrena vzrejališča čebeljih matic se delijo na vzrejališča rodovniških in na vzrejališča gospodarskih matic.

Odobreno vzrejališče čebeljih matic je organizacija za vzrejo in promet s plemenskim materialom, ki pridobi odločbo o odobritvi. Na podlagi prejet odločbe pristojni organ vpiše odobrena vzrejališča čebeljih matic v register.

Naloge odobrenega vzrejališča čebeljih matic so:

  • vzreja čebeljih matic v skladu z rejskim programom za kranjsko čebelo;
  • pridobivanje semena trotov;
  • izvajanje prometa s čebeljim plemenskim materialom;
  • preprečevanje parjenja v sorodstvu in v povezavi s tem ugotavljanje pojava presledkaste zalege kot posledice parjenja v sorodstvu;
  • posredovanje podatkov organizacijam v živinoreji.

Naloge vzrejališč čebeljih matic opravlja čebelar vzrejevalec matic.

Odobreno vzrejališče čebeljih matic mora tudi voditi evidence in dokumentacije o maticah.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016