Uvoz rastlin in rastlinskih proizvodov

Za uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se šteje vnos njihovih pošiljk  iz tretjih držav na carinsko območje Skupnosti, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila dovoljenja za zadevne rastline. Tretje države so države, ki niso članice Evropske unije.

Pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.B. iz tretjih držav je potrebno na prvem vstopnem mestu v EU prijaviti za obvezni fitosanitarni pregled, ki ga opravi fitosanitarni inšpektor. Tovrstne pošiljke mora v mednarodnem prometu spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo, ki ga izda država izvoznica.

Pošiljke s seznama V.B. se lahko vnaša le čez določena vstopna mesta, kjer sta carinski urad in fitosanitarna inšpekcija.

Vstopno mesto je mesto, kjer so rastline, rastlinski proizvodi in drugi nadzorovani predmeti prvič vneseni na carinsko območje Skupnosti:

  • letališče v primeru zračnega prevoza;
  • pristanišče v primeru pomorskega ali rečnega prevoza;
  • postaja v primeru železniškega prevoza ter
  • mesto carinskega urada, odgovornega za območje, kjer se prečka meja Skupnosti, v primeru kateregakoli drugega prevoza.

Uvozniki rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.B  morajo biti predhodno vpisani v Register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (FITO register), ki ga vodi pristojni organ.

Vloga za vpis v fito register se vloži na predpisanih obrazcih.

Vsak, ki se želi vpisati v FITO register, mora:

  • imenovati odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki je ustrezno strokovno usposobljena,
  • podpisati izjavo na obrazcu 3 vloge, da je seznanjen s področnimi predpisi in obveznostmi, ki izhajajo iz registracije

Pri opravljanju dejavnosti mora registrirani uvoznik preko svoje odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz registracije, in zagotoviti obvezni letni fitosanitarni pregled s strani pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015