Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju

Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju vsebujejo naslednje posamezne strokovne naloge:

  • toplotne razmere;
  • hrup;
  • osvetlitvene razmere;
  • vibracije;
  • elektromagnetna sevanja;
  • umetna optična sevanja;
  • nevarne kemijske snovi na delovnem mestu.

Strokovne naloge so delodajalci dolžni izvajati za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Dejavnost obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju lahko za drugega delodajalca opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pridobi dovoljenje za opravljanje vseh ali le posameznih strokovnih nalog.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 03. 01. 2019