Mobilna socialna pomoč za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju

Mobilna pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu. Odvisna je od potreb obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na njihove svojce. Obsega opravila in postopke za korekcijo motenj ter za svetovalno in terapevtsko delo. Namenjena je predvsem specialno pedagoški obravnavi, socialni in psihološki obravnavi ter zaposlitvi.

Upravičenci do mobilne pomoči so otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katerim ta oblika storitve nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo možno pričakovati ublažitev stanja oziroma ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti.

Postopek in trajanje:

mobilna pomoč je strokovno delo, usmerjeno k prizadeti osebi. Sodelujejo strokovni delavec, upravičenec in družinski člani, svojci, ter skrbniki.

Strokovna priprava za izvajanje storitve z analizo primera, timsko obravnavo in dogovori z udeleženci procesa traja v poprečju pet ur. V izvajanje storitve se vključujejo:

  • specialni pedagog ali defektolog 8 ur mesečno;
  • socialni delavec 2 uri mesečno;
  • psiholog dve uri mesečno.

Mobilna pomoč se izvaja po metodah dela stroke izvajalca s posameznikom in družino na domu.

Izvajalci storitve:

storitev izvajajo strokovni delavci s triletnimi izkušnjami na področju obravnave oseb z motnjami v razvoju.

Supervizija in izobraževanje:

sestavni del storitve sta tudi strokovno izpopolnjevanje in supervizija, organizirana po načelu: supervizijski posveti: 8 ur na vsakih 180 obravnav strokovno izpopolnjevanje: v obsegu, ki ga določa panožna kolektivna pogodba.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2015