Izdajanje poštnih vrednotnic

Poštne vrednotnice so poštne znamke in poštne celine, ki se izdajajo v skladu s potrebami poštnega prometa.

Izključno pravico izdajanja poštnih vrednotnic ima Pošta Slovenije, d. o. o.

  • Poštne znamke

Poštne znamke so poštne vrednotnice, opredeljene z nazivno vrednostjo, velikostjo, materialom, tiskom, barvo, besedilom in načinom ločevanja. Poštne znamke se delijo na:

  • redne,
  • osebne in
  • priložnostne poštne znamke.

Poštne znamke se uporabljajo za označevanje plačila poštnih storitev.

  • Poštne celine

Poštne celine so dopisnice in ovitki, ki imajo natiskano znamko ali namesto znamke besedilo kot potrdilo, da je plačana poštnina za ustrezno cenovno stopnjo dopisnice ali ovitka.

Poštne celine se delijo na redne dopisnice, redna pisma celine, letalske zalepke, ilustrirane dopisnice, razglednične dopisnice in priložnostna pisma celine.

 Pošta Slovenije, d. o. o. v okviru te dejavnosti:

  • izdaja poštne vrednotnice,
  • priglasi poštne znamke pri Svetovni poštni zvezi in njenih državah članicah, 
  • prodaja in zamenjuje mednarodne kupone za odgovor in
  • izvaža poštne vrednotnice.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti ne sodi v storitveno direktivoin se izvaja v skladu z Direktivami: 2002/39/ES, 2008/6/ES, 97/67/ES.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016