Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dajanje tretiranih izdelkov na trg

Tretiran izdelek pomeni snov, zmes ali izdelek, ki je bil tretiran z enim ali več biocidnimi proizvodi.

Tretiran izdelek se ne daje na trg, razen če so vse aktivne snovi v biocidnem proizvodu, ki se uporabi za tretiranje izdelka ali ga tretiran izdelek vsebuje, vključene v seznam aktivnih snovi.

Oseba, ki je odgovorna za dajanje tretiranega izdelka na trg, mora zagotoviti, da je izdelek ustrezno označen.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Postopek je enoten v vseh državah članicah Evropske Unije.

Vir: Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije | Datum zadnje spremembe strani: 09. 01. 2019