Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja pomožnih snovi za zdravila

Pomožna snov je vsaka sestavina zdravila, ki ni učinkovina ali ovojnina.

Poslovni subjekti, ki proizvajajo pomožne snovi, opravljajo proizvodnjo v skladu s smernicami in načeli dobre proizvodne prakse za pomožne snovi, ki jih sprejme in objavi Evropska komisija.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2015