Prevoz potnikov v železniškem prometu

Prevozne storitve potnikov država zagotavlja kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo.

Prevoz potnikov v železniškem prometu v Sloveniji poteka pod okriljem Slovenskih železnic d.o.o.

Prevoznik potnikov mora pridobiti  licenco za izvajanje prevoznih storitev, varnostno spričevalo in vlakovno pot.

Prevoz potnikov poteka v notranjem in čezmejnem regijskem železniške prometu.

  • Notranji železniški potniški promet

Prevoz v notranjem železniškem potniškem prometu so prevozne storitve, ko sta začetna in končna postaja na območju Republike Slovenije. Prevoz pa se opravlja po javni železniški infrastrukturi, kot ga določa sprejet vozni red za potniški promet. Vozni red je tehnološki načrt prevoznika za določeno voznoredno obdobje, ki je izdelan na podlagi voznega reda omrežja pristojnega organa in obsega podatke o vseh načrtovanih vožnjah vlakov in tirnih vozil na železniškem omrežju v času njegove veljavnosti.

V notranjem potniškem prometu vozijo vlaki na prevozni poti, na kateri sta začetna in končna postaja na območju Republike Slovenije.

  • Čezmejni regijski potniški promet

Prevoz v čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu so prevozne storitve, ki se opravljajo po javni železniški infrastrukturi na srednje dolgih razdaljah, kot jih določa sprejet vozni red za mednarodni potniški promet. 

V čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu vozijo mednarodni vlaki, ki vozijo na prevozni poti, na kateri je začetna in/ali končna postaja na območju zunaj Republike Slovenije.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016