Uvoz predhodnih sestavin za prepovedane droge

Uvozna dejavnost pomeni vsak vnos na carinsko območje Unije snovi s seznama, ki ni blago Unije, vključno z začasno hrambo, vnosom v prosto cono ali prosto skladišče, vnosom v odložni postopek in sprostitvijo v prosti promet.

Snov s seznama je katerakoli snov s seznama, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki take snovi vsebujejo. Izključena so zdravila, farmacevtski pripravki, zmesi, naravni proizvodi in drugi pripravki, ki vsebujejo snovi s seznama, ki so sestavljeni tako, da jih na enostaven način ni mogoče uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini.

Uvozno dejavnost izvajajo uvozniki, ki so pravne ali fizične osebe, ki nosijo glavno odgovornost za uvozne dejavnosti zaradi gospodarskega ali pravnega odnosa do snovi s seznama, in do pošiljatelja, in ki vloži carinsko deklaracijo ali v imenu katerega je carinska deklaracija vložena.

Pristojni organi vsake države članice lahko prepovejo vnos snovi s seznama na carinsko območje Unije ali iznos snovi iz tega območja, če obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi. Pristojni organi zadržijo ali začasno ustavijo sprostitev snovi s seznama in sicer tako dolgo, kot je potrebno za preverjanje istovetnosti snovi s seznama ali spoštovanja pravil predpisov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2019