Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo (98.200)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

V ta podrazred spadajo neopredeljene storitvene dejavnosti gospodinjstev, pri čemer se produkt uporabi samo za njihove lastne potrebe. Sem spada npr. kuhanje, čiščenje, nega članov gospodinjstva ipd.

Če se storitve izvajajo za trg, se gospodinjstvo razvrsti v ustrezno dejavnost.

Za dodatne informacije se obrnite na pristojno ministrstvo.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 03. 2015