Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Zasebna zdravniška služba

Zdravniška služba je poklicna dejavnost zdravnikov, ki temelji na spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah.

Zdravniška služba obsega:

  • pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali duševnih bolezni, poškodb ali anomalij;
  • presojo stanja iz prejšnje alineje s pomočjo medicinsko-diagnostičnih sredstev;
  • zdravljenje, habilitacijo oziroma rehabilitacijo;
  • preprečevanje bolezni, vzgojo in svetovanje;
  • skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva;
  • predpisovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
  • obdukcijo mrtvih;
  • izdajanje zdravniških spričeval in zdravniških potrdil;
  • druga dela v skladu s posebnimi predpisi.

Zasebno zdravniško službo izvajajo zasebni zdravniki specialisti, ki so lahko pravne osebe, ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za zdravje ali pa so fizične osebe, ki so vpisane v register zasebnih zdravnikov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2015