Izvajanje strokovnih srečanj v zdravstvu

Poklicna odgovornost zdravnic in zdravnikov ter doktoric in doktorjev dentalne medicine zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja.

Ves čas svojega poklicnega dela so dolžni izbirati programe stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ki so skladni z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke.

Namen stalnega podiplomskega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja zdravnikov ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa do bolnika, javnosti in svojega poklica.

Strokovna srečanja so ena od vrst stalnega podiplomskega izpopolnjevanja (link), ki ga potrebujejo zdravniki specialisti, doktorji dentalne medicine in doktorji dentalne medicine specialisti potrebujejo.

Strokovna srečanja lahko izvajajo pravne in fizične osebe, ki so za izvajanje strokovnih srečanj pridobile pooblastilo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016