Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija po Zakonu o nalezljivih boleznih

Dezinfekcija ali razkuževanje je odstranitev ali uničenje bolezenskih klic s predmetov, snovi, okolja.

Dezinsekcija je zatiranje in uničevanje mrčesa (insektov).

Deratizacija je zatiranje podgan, miši in drugih škodljivih glodavcev.

Izvajalec za opravljanje dejavnosti potrebuje dovoljenje.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015