Proizvodnja kozmetičnih izdelkov

Kozmetični izdelek pomeni katero koli snov ali zmes, namenjeno stiku z zunanjimi deli človeškega telesa (povrhnjico, lasiščem, nohti, ustnicami in zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline zaradi izključno ali predvsem njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja njihovega videza, njihovega varovanja, ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja.

Na trg se lahko dajejo le kozmetični izdelki, za katere je v Skupnosti določena odgovorna pravna ali fizična oseba.

Odgovorna oseba za kozmetični izdelek, ki je proizveden v Evropski uniji, je proizvajalec, za uvoženi kozmetični izdelek pa je odgovorna oseba uvoznik. Proizvajalec ali uvoznik lahko za odgovorno osebo pisno imenuje tudi osebo, ki ima sedež v Evropski uniji in ki mora to pisno sprejeti. Distributer je odgovorna oseba, kadar da na trg kozmetični izdelek s svojim imenom ali pod svojo blagovno znamko ali če izdelek, ki je že na trgu, spremeni tako, da to vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami. Prevod informacij o kozmetičnem izdelku, ki je že na trgu, se ne šteje za tako spremembo izdelka, ki lahko vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami iz uredbe.

Odgovorna oseba mora zagotoviti, da je kozmetični izdelek varen za zdravje ljudi. Za zagotovitev varnosti kozmetičnega izdelka mora imeti odgovorna oseba izdelano oceno varnosti na podlagi ustreznih informacij in sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka. Odgovorna oseba mora hraniti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku (10 let), opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka in kozmetičnega izdelka, ki vsebuje snovi v obliki nanomateriala, označiti kozmetični izdelek v skladu z veljavno zakonodajo ter poročati o resnem neželenem učinku kozmetičnega izdelka.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije | Datum zadnje spremembe strani: 10. 01. 2019