Strokovno usposabljanje in preverjanje izvršilnih železniških delavcev

Strokovno usposabljanje je sistematično podajanje znanj, vedenj in spretnosti, ki jih mora obvladovati kandidat za opravljanje nalog na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca. Taka usposobljenost zajema strokovno znanje in sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi.

Strokovno usposabljanje obsega:

  • teoretično in praktično usposabljanje ter izpopolnjevanje za delovna mesta izvršilnih železniških delavcev in izvršilnih železniških delavcev na industrijskih tirih;
  • usposabljanje iz vsebin splošnega strokovnega znanja za delovno mesto strojevodja in voznik progovnih vozil.

Strokovno usposabljanje in preverjanje iz vsebin splošnega strokovnega znanja, teoretično usposabljanje in teoretično izpopolnjevanje opravljajo subjekti usposabljanja, ki jih z upravno odločbo določi Javna agencija za železniški promet AŽP. O uspešnem opravljenem preverjanju subjekt usposabljanja izda potrdilo.

Praktično usposabljanje in praktično izpopolnjevanje izvaja delodajelc, ki je upravljavec, prevoznik ali subjekt, ki zaposluje delavca na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca na industrijskih tirih. Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju delodajalec izda spričevalo.Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016