Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Izvajanje zasebnega dela v športu

Zasebno delo v športu predstavlja eno od pravnoorganizacijskih oblik izvajanja športne dejavnosti.

Zasebno delo v športu predstavljajo strokovna dela v športu, ki so vzgojno-izobraževalna ali strokovno-organizacijska.

Zasebno delo v športu lahko opravlja zasebni športni delavec.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 07. 07. 2017