Izvajanje strokovnega dela v športu

Strokovno delo v športu predstavlja delo na področju naslednjih športnih programov:

  • prostočasna vzgoja otrok in mladine,
  • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
  • obštudijska športna dejavnost,
  • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  • kakovostni šport,
  • vrhunski šport,
  • šport invalidov,
  • športna rekreacija in
  • šport starejših.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 10. 07. 2017