Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dejavnost vozniških šol (85.530)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o voznikih

  Z dejavnostjo usposabljanja kandidatov lahko šola vožnje začne, ko izpolni predpisane pogoje in jo Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa vpiše v Register šol vožnje.
  Za opravljanje dejavnosti mora šola poleg prostorskih in drugih pogojev zagotoviti tudi sodelovanje z ustreznim strokovnim kadrom:

  • Učitelj vožnje,
  • učitelj predpisov in
  • strokovni vodja šole.
  Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje za pridobitev dovoljenja za:
  • vožnjo avtomobila in drugih motornih vozil,
  • pilotiranje letal,
  • vodenje čolnov in ladij,
 • razen za poklicne voznike oziroma za pridobitev javno veljavne izobrazbe oziroma naziva poklicne/strokovne izobrazbe ter strokovnih/znanstvenih naslovov.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Izvajanje dejavnosti avtošole za kamione in avtomobile;
 • Dejavnost usposabljanja iz varne vožnje in ekonomične vožnje;
 • Inštruktor vožnje - storitve samostojnega učitelja vožnje avtomobila;
Vir: Statistični urad RS


Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015