Dejavnost obvezne socialne varnosti (84.300)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • financiranje in vodenje programov obvezne socialne varnosti:
    • obveznega zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
    • zavarovanja za primer brezposelnosti, programov za nadomestila izgube dohodkov zaradi materinstva, začasne nesposobnosti za delo, vdovstva ipd.
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2015