Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah (84.250)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o varstvu pred požarom

 • Predpisani so pogoji za naslednji kader::

  • Varnostnik
  • Tehnični nadzornik
  • Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne varnosti
  • Operater varnostno-nadzornega centra
  Vir: Ministrstvo za obrambo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • poklicno in prostovoljno gasilstvo
 • dejavnost organizacij in enot za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, kot so poplave, potresi, reševanje pri prometnih nesrečah ipd.
 • upravljanje, podpora in delovanje civilne zaščite
Sem spada tudi:
 • gorska reševalna služba
 • jamarska reševalna služba
 • podvodna reševalna služba
 • služba za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na morju
 • enotna poizvedovalna služba o prizadetih ob naravnih in drugih nesrečah
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Obramba pred točo;
 • Reševalci iz vode;
 • Gasilska straža na prireditvah

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2015