Sodstvo (84.230)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • upravljanje in delovanje sodišč, tožilstev, tudi vojaških, in sodnega sistema;
  • zastopanje in svetovanje v imenu države;
  • izdajanje sodb in interpretiranje zakonov;
  • upravljanje zaporov in ustanov za prevzgojo mladoletnih prestopnikov;
  • storitve v zvezi z rehabilitacijo kaznjencev;
  • arbitraža v civilnih zadevah;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2015