Izvedeniška dela za sevalno in jedrsko varnost

Upravljavci jedrskih in sevalnih objektov morajo glede posameznih vprašanj sevalne in jedrske varnosti pridobiti mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost.

Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost so pravne ali fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo organa, pristojnega za jedrsko varnost.

Področja sevalne in jedrske varnosti


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016