Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin (24.100)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • obratovanje plavžev, jeklarn, valjarn ipd.;
 • proizvodnja grodlja in zrcalovine, v ingotih in drugih primarnih oblikah;
 • proizvodnja železovega prahu iz grodlja;
 • proizvodnja železovih zlitin;
 • proizvodnja nerjavnega jekla in drugih legiranih jekel v ingotih in drugih primarnih oblikah;
 • proizvodnja polizdelkov iz železa, nelegiranega ali legiranih jekel, razen hladno oblikovanih ali dodelanih:
  • palic, kotnih in drugih profilov;
 • ploščatih valjanih izdelkov;
 • proizvodnja pilotov iz železa ali jekla;
 • proizvodnja tračnic in drugih delov za železniške tire;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2015