Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov (23.990)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja tornih materialov in nemontiranih izdelkov iz njih na osnovi mineralnih snovi ali celuloze;
  • proizvodnja mineralnih izolacijskih materialov, kot so žlindrina, kamena in podobna mineralna volna, razlistane sljude, ekspandirane gline in podobni materiali za toplotne in zvočne izolacije ali dušenje zvoka;
  • proizvodnja izdelkov iz različnih mineralnih snovi, obdelane sljude in izdelkov iz nje, šote ali grafita (razen elektrotehničnih izdelkov iz grafita) ipd.
  • proizvodnja izdelkov iz asfalta in podobnih snovi, npr. asfaltnih lepil, bitumenske mešanice na podlagi asfalta ipd.
  • proizvodnja nekovinskih mineralnih prej, ogljikovih in grafitnih vlaken in izdelkov (razen za elektrode);
  • proizvodnja umetnega korunda;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2015