Zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti

Živali domorodnih in tujerodnih vrst je prepovedano zadrževati v ujetništvu v neustreznih bivalnih razmerah in brez ustrezne oskrbe.

Za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskih vrtovih, akvarijih, terarijih ali podobnih prostorih je treba pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016