Gojenje živali domorodnih in tujerodnih prosto živečih vrst

Fizična ali pravna oseba, ki namerava gojiti živali domorodnih ali tujerodnih vrst mora pridobiti dovoljenje za gojitev živali.

Gojena žival je v lasti osebe, ki jo goji v skladu z zakonom. Lastnik gojene živali mora poskrbeti, da živali ne pobegnejo v naravo. Za škodo, ki jo povzročijo gojene živali, je lastnik odgovoren ne glede na krivdo. Pobeg gojenih živali v naravo se glede možnih škodljivih posledic šteje kot okrnitev narave. Gojena žival, za katero je treba pridobiti dovoljenje za gojitev, mora biti označena na predpisan način. Za označitev je odgovoren imetnik živali.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 02. 09. 2020