Trgovina z živimi živalmi

Trgovina z živimi živali predstavlja dejavnost trgovanja z živimi živali domorodnih ali tujerodnih vrst.

Fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost z živimi živalmi mora zagotoviti ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo za živali ter voditi evidenco o trgovini z živalmi.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016