Označevanje živali prostoživečih vrst v ujetništvu

Označevanje živali pomeni namestitev oznake na žival ali vanjo ali dokumentiranje njenih značilnosti; če je potrebno oziroma določeno, pa tudi odvzem materiala za molekularno genske analize.

Živali prosto živečih vrst, ki se označujejo, prihajajo iz vrst sesalcev, ptičev in plazilcev.

Za označitev živali je odgovoren imetnik živali. Imetnik živali je dolžan označiti žival najkasneje v desetih delovnih dneh od pridobitve oziroma v petih delovnih dneh po končani karantetni, če je ta daljša od desetih delovnih dni.

Živali lahko označujejo le za to usposobljeni označevalci.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016