Dobava oznak za označevanje živali prostoživečih vrst v ujetništvu

Oznake za označevanje živali prostoživečih vrst v ujetništvu lahko dobavljajo le dobavitelji, ki so vpisani v evidenco.

Dobavitelj mora zagotavljati redno dobavo oznak in pripomočkov za nameščanje oznak.

Dobavitelj lahko dobavlja oznake le označevalcem. Lahko jih dobavlja tudi gojiteljem ptic, če dobavlja zaprte obročke z matično številko društva in oznako gojitelja.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016