Opravljanje javne službe genske banke

Genske banke so nadzorovane ali gojene populacije ali deli živali in rastlin, zlasti semena, trosi, spolne celice in drugi biološki materiali, ki se upravljajo za namene ohranjanja vrst oziroma njihovih genskih skladov.

Vzpostavljanje in upravljanje genskih bank lahko izvajajo le strokovno usposobljene pravne fizične osebe na podlagi koncesijske pogodbe.

Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora imenovati strokovni svet, pripraviti letni program varstva BRŽ, če opravlja tudi druge dejavnosti, voditi ločeno računovodstvo in pripravljati poročila o izvajanju del.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016